Luboš Borovka fotograf
ATELIÉR - Sokolská 35, Praha 2
LAB - Fibichova 418, Hostivice
+420 774 582 677
info@borovka.eu

Průkazové fotografie express na počkání (Hostivice)

Průkazová fotografie bohužel není a nesmí být uměleckým portrétem, protože slouží pouze a jenom k naší identifikaci. A právě proto pro ni platí poměrně přísné požadavky, nejenom pro zobrazovanou osobu, nýbrž i pro její provedení (výška obličejové části hlavy, velikost snímku, použité pozadí, ostrost a tak dále). Kdyby se průkazová fotografie od požadavků odchýlila, příslušný úředník by doklad nevystavil. Pokud si přejete svou fotografii jen pro sebe, doporučuji umělecký portrét.

Průkazky, víza a další doklady je pořeba přizpůsobit požadavkům na které je fotografie určena

Ceny průkazových fotografií:

Průkazové fotografie podle standardu Evropské unie 3,5x4,5 cm

6 ks 220,-Kč

12 ks 270,-Kč

Průkazové foto formátu 5x5 cm (USA, Indie a pod.)

2 ks 250,-Kč

4 Ks 350,- Kč

 

Fotografie musí mít tyto náležitosti:

Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm. Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Další informace o průkazech najdete podle aktuálních požadavků zde.